Quy hoạch

Tổng hợp và cập nhât các tin tức liên quan đến vấn đề quy hoạch liên tục về chính sách quy hoạch đô thị, dự luật, chính sách quy hoạch,... Cập nhật thông tin quy hoạch đô thị của các thành phố tại Việt Nam.